نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی برق - الکترونیک را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مهندسی برق - الکترونیک به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
مهندسی برق-الکترونیک / واحد تهران مرکزی1252الی12791055الی1251854الی1054
مهندسی برق-الکترونیک / واحد علوم و تحقیقات1217الی12441020الی1216819الی1019
مهندسی برق-الکترونیک / واحد تهران غرب1168الی1195971الی1167770الی970
مهندسی برق-الکترونیک / واحد تهران جنوب1156الی1183959الی1155758الی958
مهندسی برق-الکترونیک / واحد آشتیان715الی742518الی714317الی517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد بیرجند715الی742518الی714317الی517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد سنندج715الی742518الی714317الی517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد شهرمجلسی715الی742518الی714317الی517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد کازرون715الی742518الی714317الی517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد نور715الی742518الی714317الی517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری715الی742518الی714317الی517
مهندسی برق-الکترونیک / واحد اراک710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد اصفهان(خوراسگان)710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد آذرشهر710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد بجنورد710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد خمین710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد رشت710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد ساری710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد ساوه710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد سبزوار710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد سمنان710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد شبستر710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد شیراز710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد علی آبادکتول710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد فسا710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد قزوین710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد کرمان710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد گرمسار710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد ماهشهر710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد مرودشت710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد مشهد710الی737513الی709312الی512
مهندسی برق-الکترونیک / واحد نجف آباد710الی737513الی709312الیادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد , تراز,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *