نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم اجتماعی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری علوم اجتماعی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
مردم شناسی / واحد تهران مرکزی1380الی14071183الی1379982الی1182

 

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-توسعه اجتماعی - روستایی / واحد تهران شمال1270الی12971073الی1269872الی1072

 

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد علوم و تحقیقات1730الی17571533الی17291332الی1532
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران مرکزی1665الی16921468الی16641267الی1467
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران شمال1636الی16631439الی16351238الی1438
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران غرب1541الی15681344الی15401143الی1343
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد رودهن1041الی1068844الی1040643الی843
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد قم1029الی1056832الی1028631الی831
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد اراک809الی836612الی808411الی611
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد قوچان722الی749525الی721324الی524
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد خلخال701الی728504الی700303الی503
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد دهاقان701الی728504الی700303الی503
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد آشتیان700الی727503الی699302الی502
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد آزادشهر699الی726502الی698301الی501
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد بابل699الی726502الی698301الی501
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد زنجان699الی726502الی698301الی501
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد گرمسار699الی726502الی698301الی501

 

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات1650الی16771453الی16491252الی1452
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی1556الی15831359الی15551158الی1358
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران شمال1511الی15381314الی15101113الی1313
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد قم999الی1026802الی998601الی801
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد بابل700الی727503الی699302الی502

 

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد علوم و تحقیقات1884الی19111687الی18831486الی1686
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد تهران شمال1742الی17691545الی17411344الی1544
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد تهران مرکزی1742الی17691545الی17411344الی1544
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد بابل725الی752528الی724327الی527
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد دهاقان699الی726502الی698301الی501

 

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی , تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرف,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *